ჩვენს შესახებ

   საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები  და ქვეყანაში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდატების დანერგვა გახდა ჩვენი კომპანიის გაფართოების ინსპირაციის წყარო. ჩვენი გუნდის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ნაკლები დანახარჯებით მოახდინონ როგორც დამწყებმა ასევე უკვე არსებულმა კომპანიებმა, ასევე მცირე და მიკრო მეწარმეებმა თავიანი ბიზნესის სწორად წარმართვა და მცირე დროში გაფართოება. სწორედ ამიტომ ჩვენი გუნდი მზად არის სრული მომსახურება გაუწიოს თქვენს ბიზნესს.

ნონა რევაზიშვილი

ნონა რევაზიშვილი

მმართველი პარტნიორი

კერძო სექტორის საფინანსო ორგანიზაციებში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება.  ACCA -ის სერტიფიცირებული წევრი #567. ჩართულია აკადემიურ აქტივობებში და კითხულობს ლექციებს სასწავლო დაწესებულებებში.

მარიამ ღირსიაშვილი

მარიამ ღირსიაშვილი

პარტნიორი

კერძო და საჯარო სექტორის  საფინანსო ორგანიზაციებში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება.  ACCA -ის სერტიფიცირებული წევრი # 569 და საჯარო სექტორის სერტიფიცირებული  აუდიტორი. დოქტორის აკადემიური ხარისხის კანდიდატი ფინანსებში.

 

ნუცა რევაზიშვილი

ნუცა რევაზიშვილი

გენერალური დირექტორი

ACCA-ს წევრი

 

ანანო ღირსიაშვილი

ანანო ღირსიაშვილი

PR მენეჯერი

მაკა ხოსიტაშვილი

მაკა ხოსიტაშვილი

კახეთის ფილიალის მენეჯერი

თამარ ხინიკაძე

თამარ ხინიკაძე

ბათუმის ფილიალის მენეჯერი