იურიდიული მომსახურება

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ  სამართლებრივ მომსახურებას შემდეგ სფეროებში:

 

 • კორპორატიული სამართალი და ბიზნეს გარიგებები;
 • სახელშეკრულებო სამართალი;
 • საბანკო და საფინანსო სამართალი;
 • ​სასესხო და წილობრივი ინვესტიციები;
 • ფასიანი ქაღალდები;
 • საგადასახადო სამართალი;
 • საბაჟო სამართალი;
 • სატელეკომუნიკაციო სამართალი;
 • უძრავი ქონება და სამშენებლო სამართალი;
 • შრომითი სამართალი;
 • ლიცენზიები და ნებართვები;
 • სადაზღვევო სამართალი;
 • საერთაშორისო სამართალი;
 • სასამართლო და საარბიტრაჟო დავები;
 • საგადასახადო დავები;
 • კომპანიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგისტრაცია;