საკონსულტაციო მომსახურება

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს სერვისების ფართო სპექტრს, მათ შორის კონსულტაციებს საგადასახადო და სამეწარმეო სამართლის საკითხებზე, სტანდარტული ხელშეკრულებების მომზადებას, გადასახადების ოპტიმიზაციას და კლიენტის მიზნებზე მორგებული საგადასახადო და სამართლებრივი გადაწყვეტილებების შემუშავებას.