ფინანსური ანგარიშგების ტრენინგი ბათუმში!

2019 წლის 21-25 აგვისტოს ქალაქ ბათუმში ჩატარდა III და IV კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების პრაქტიკული ტრენინგი, რომელიც  მოიცავდა როგორც თეორიულ ,ასევე პრაქტიკულ სწავლებას. ტრენინგის ბოლოს მონაწილეებმა ინდივიდუალურად შეძლეს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება...

read more

gsg consulting უკვე ბათუმშია!

2019 წლის 25 აგვისტოდან ჩვენ ფილიალებს ბათუმი დაემატა. gsg consulting-სა და "ფინკო თაიმი"-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად ჩვენი კომპანია სრულ მომსახურებას გაუწევს ბათუმში არსებულ კომპანიებს.      ...

read more

პრაქტიკული ტრენინგი ქ. ბათუმში III და IV კატეგორიის საწარმოთათვის!!!

GSG Consulting-ი გთავაზოვთ პრაქტიკულ ტრენინგებს III  და IV კატეგორიის ფინანასური ანგარიშგების მომზადებასთან დაკავშირებით. ტრენინგზე შეისწავლით III კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგებისა და განმარტებითი შენიშვნების მომზადებას ფინანსური ანგარიშგების...

read more

ტრენინგი ბუღალტრებისათვის !!!

არ გამოტოვოთ ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ტრენინგი ❗️❗️❗️ ✍️რეგისტრაციისთვის გადადით ლიკზე: https://forms.gle/x6ixwbkwX5Zb7gJe8 ✍️ტრენინგის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ: ფინანსური ანგარიშებისა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადებას. კანონის შესაბამისად...

read more

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება!!!

2019 წლის 1 ოქტომბრამდე საწარმოებს აქვთ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება. საწარმოებს კატეგორიების მიხედვით აქვთ ვალდებულება წარადგინონ შემდეგი ინფორმაცია: IV კატეგორია - ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების მომზადება მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური...

read more

IPSAS-ისა და IFRS-ის მიხედვით ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა

2009 წლიდან სახელმწიფო ხაზინა ახორციელებს საჯარო სექტორში აღრიცხვის რეფორმის განხორციელებას. აღნიშნული რეფორმის მიზანია “საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტრანდარტების (IPSAS) დანერგვა. რეფორმის ღონისძიებები ხორციელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ...

read more

💡1 მარტს მედიათეკაში ჩატარდა ტრენინგი “საპენსიო ფონდში შენატანების გამოანგარიშება და აღრიცხვა”...

read more

ტრენინგი: საპენსიო ფონდში შენატანების გამოანგარიშება და აღრიცხვა

პრაქტიკული ტრენინგი დაგეხმარებათ სწორად მოახდინოთ საპენსიო ფონდში შენატანების  გამოანგარიშება და აღრიცხვა ტრენინგი ჩატარდება 1 მარტს, ადგილები შეზღუდულია კურსის ხანგრძლივობა - 2 საათი ტრენერები- მარიამ ღირსიაშვილი - აუდიტორი, ACCA-ს სერთიფიცირებული წევრი ნონა...

read more

ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგებების და აუდიტორული დასკვნის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში ჯარიმის შესახებ

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად სუბიექტები ვალდებულნი არიან, ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება აწარმოონ შემდეგი წესით: ა) სდპ-ები და პირველი კატეგორიის საწარმოების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური...

read more

ამოქმედდა კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ

2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ. აღნიშნილი კანონი ეხება ყველა დამსაქმებელსა და დასაქმებულს, მათ შორის თვითდასაქმებულებსაც. როგორ ვაგროვებთ პენსიას? დამსაქმებელი იხდის დარიცხული ხელფასის 2 %-ს, დასაქმებულიც - 2 %-ს და...

read more

2019 წელს ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება !!!

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (saras.gov.ge) მიერ საწარმოების დაყოფა მოხდა ზომითი კატეგორიების მიხედვით. საწარმოები ზომითი კატეგორიის მიხედვით დაიყო შემდეგნაირად: პირველი კატეგორიის საწარმო მეორე კატეგორიის საწარმო მესამე...

read more

ცვლილება ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციაში !!!

მიმდინარე წელს საგადასახადო კოდექსის 201 მუხლის 1 ნაწილის გ(ა) ქვეპუნტში შესული ცვლილების თანახმად ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციაში წარსადგენი ინფორმაციის ჩამონათვალს დაემატა საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდით განსაზღვრულ...

read more

ვის ვემსახურებით?

თბილისი  სამშენებლო კომპანია "ელიონი" სამშენებლო კომპანია "თბილუნივერსალსერვისი" სამშენებლო კომპანია "ლეველი"' სამშენებლო კომპანია "სათავე 2012" ამწეკალათებით მომსახურების კომპანია "სერვის +" ლიფტების კომპანია "ლიფტი 2008" შპს "caucasustrading" საბავშვო და მომავალი...

read more

უფასო კონსულტაციების საათები!!!

ბიზნესის დაწყება გსურს? სტარტეპერი ხარ ? ჩვენი გუნდი გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას, ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშნელოვანია ბიზნესის სწორად დასაწყებად. დაგეხმარებით გაგიზიაროთ გასულ წლებში მიღებული გამოცდილება ფინანსურ საკითხებთან მიმართებით. ორშაბათიდან...

read more

სიახლე

გაქვს საკუთარი ბიზნესი? გჭირდება ბუღალტერი? არ იჩქარო გაეცანი ჩვენ შემოთავაზებას! ბუღალტერიის აუთსორსი ბოლო დროს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის უფრო მიმზიდველი ხდება. ვინაიდან გავრცელებული აზრის მიუხედავად არსებობს ამის რამდენიმე მიზეზი:   1. აუთსორსი უფრო...

read more